Welke extra trainers zitten er in de online leeromgeving? Welke extra trainers zitten er in de online leeromgeving?

Welke extra trainers zitten er in de online leeromgeving?

In veel paragrafen zitten extra trainers. Het verschilt per methode en leerjaar/-niveau welke trainers er zijn opgenomen in de online leeromgeving. Zie je een bepaalde trainer niet in het paragraafoverzicht, dan is die niet opgenomen in die methode voor dat leerjaar/-niveau of die paragraaf.

Met deze extra trainers kunnen leerlingen zelfstandig oefenen, zonder dat er een cijfer aan vast hangt of een docent mee kan kijken. Ze kunnen deze trainers dan ook zo vaak maken als ze willen. In dit artikel vind je het antwoord op de meest gestelde vragen rondom de trainers:


Flitskaarten en Woordtrainers

Bij deze trainer oefenen leerlingen woorden of begrippen via kaartjes. Bij flitskaarten betreft het altijd een begrip en een beschrijving. Bij de woordtrainers betreft het een woord en de vertaling. Die kan worden gegeven als tekst, maar ook als audiofragment. Op die manier leren leerlingen ook de uitspraak.

Vanuit de leerlinglicentie  krijg je de bovenkant van de kaart te zien en raadt de leerling wat er op de achterkant staat. Is het antwoord goed? Dan verdwijnt de kaart uit de stapel. Heeft hij het antwoord fout? Dan krijgt hij de kaart later nog een keer.

Doordat leerlingen zelf kunnen aangeven met welke termen ze moeite hebben, oefenen ze moeilijke termen vaker dan makkelijke termen. Het is dus een adaptieve trainer.

Grammaticatrainers, Rekentrainers en V-trainers (Vaardigheidstrainer)

Met deze trainers kun je bepaalde onderwerpen in paragrafen extra oefenen door hier extra opgaven over te maken. Deze trainers vind je in paragrafen waar het specifiek over grammatica of andere vaardigheden gaat.

Wanneer je de trainer opent, kun je een onderwerp kiezen. Daarna zie je de opdrachten die hier bij horen. Leerlingen kunnen de opdrachten zelf nakijken en krijgen feedback op de fout beantwoorde vragen. Ze krijgen aan het einde van de trainer te zien of ze het onderwerp voldoende beheersen.

De voortgang van de trainer kan een leerling zien in zijn scherm:

Rekentrainer_voortgang.PNG

Wanneer een leerdoel voldoende is afgerond wordt de voortgang verder ingevuld, dit wordt dus niet na iedere vraag bijgewerkt.Ontdekkingsplaat

De ontdekkingsplaat laat de lesstof zien als animatie of tekst. Voor de docent en leerling ziet dit er hetzelfde uit.

Het is niet mogelijk de extra trainers af te drukken of te exporteren naar PDF.
Je kunt deze alleen online benaderen.

Examentrainer

Om je goed voor te bereiden op je eindexamen, bieden de meeste methodes ook examenvoorbereiding aan in de examenleerjaren. Deze staan als afsluitende paragraaf in het lesmateriaal of als bijlage in het docentmateriaal.