Resultatendashboard: inzien, nakijken en resetten van opdrachten Resultatendashboard: inzien, nakijken en resetten van opdrachten

Resultatendashboard: inzien, nakijken en resetten van opdrachten

Vanuit het resultatendashboard volg je de voortgang van je leerlingen in één oogopslag en is het mogelijk om resultaten te resetten per opdracht. Daarnaast kun je in dit overzicht instellen of jij opdrachten nakijkt, of dat de leerling dit ook zelf mag doen.

In dit artikel vind je uitleg over:

Resultaten bekijken en nakijken

In het resultatendashboard zie je in één overzicht alle resultaten van de opdrachten.
Je kunt de resultaten op verschillende manieren weergeven.

 • Resultaten per hoofdstuk en Resultaten Test Jezelf

Om de resultaten per hoofdstuk te bekijken, stel je het eerste dropdownmenu links boven het dashboard in op het juiste hoofdstuk. Het tweede dropdownmenu laat je staan op Alle paragrafen

Resultatenperhoofd.png

Je ziet nu hoeveel opdrachten van het totaal aantal opdrachten in dat hoofdstuk door de leerlingen zijn gemaakt. Ook zie je hier de totale voortgang van de leerlingen in het hoofdstuk. In één oogopslag kun je zien met welke paragraaf de leerling nog moeite heeft en welke paragraaf goed beheerst wordt. 

Vanuit dit overzicht kun je ook naar de resultaten van de Test Jezelf:

ResultatenTJ.png

 • Resultaten per paragraaf

Wil je verder inzoomen op de resultaten, stel dan het tweede dropdownmenu links boven het dashboard in op de paragraaf die je wil bekijken. Je ziet dan een overzicht van de voortgang van alle opdrachten in die paragraaf: 

Resultatenperpar.png

Achter elke naam zie je de voortgang van de leerling in de vorm van gekleurde bolletjes.

mceclip1.png

De tekens in de bolletjes geven aan of de opdracht onvoldoende (X), voldoende (~) of goed (V) is gemaakt voor mensen met kleurenblindheid. Je vindt deze uitleg ook terug onder het vraagteken-icoon (?) helemaal rechts boven het resultatenoverzicht. 

Doordat de kolom met de namen van de leerlingen en de rij met opdrachtnummers zijn vastgezet, blijven deze altijd in beeld. Zo zie je altijd om welke opdracht en welke leerling het precies gaat.

Wanneer je wilt zien welk antwoord een leerling ingevuld heeft bij een opdracht, dan klik je op de betreffende opdracht. Wanneer deze nog niet nagekeken is, kun je dit alsnog doen door rechtsonder op de knop 'Nakijken' te klikken.

 • Resultaten per leerling

Wanneer je in het paragraafoverzicht de resultaten van één leerling wil bekijken, klik dan op de naam van de betreffende leerling. Er opent dan een extra venster waarin de resultaten per opdracht voor die paragraaf worden weergegeven:

mceclip2.png

 

Nakijkinstellingen aanpassen

Soms is het fijn als leerlingen zelf hun opdrachten nakijken, dit scheelt namelijk veel tijd. Op andere momenten wil je graag zelf bepalen of leerlingen de opdrachten goed gemaakt hebben. Dit doe je door de nakijkmogelijkeid aan te passen in het dashboard. Deze optie kun je instellen per paragraaf. 

Ga in het resultatenoverzicht eerst naar het juiste hoofdstuk en vervolgens naar de paragraaf waar je de nakijkinstellingen voor wilt aanpassen. Klik rechts bovenin op de drie puntjes en bepaal of je leerling zelf mag nakijken: 

mceclip3.png

De standaardinstelling staat op 'Student kan zelf nakijken'. 

 

Resultaten resetten

Je kunt bovendien de resultaten per paragraaf resetten per leerling, per opdracht of voor de gehele klas. Klik op drie puntjes rechts bovenin om aan de slag te gaan met resetten.

ResultatenReset.png

 • Resetten per opdracht

Je reset resultaten per opdracht via de volgende stappen:

 1. Klik het resultatenbolletje aan in de rij van de leerling voor wie je deze opdracht wilt resetten om die te selecteren.
 2. Doe dit eventueel voor meerdere, losse opdrachten van verschillende leerlingen om die ook te selecteren.
 3. Klik in het versleepbare resetvenster op Resetten en vervolgens op Bevestigen om alle geselecteerde opdrachten te resetten.
 4. Of klik op Selectie ongedaan maken om een andere selectie te maken.

  Resetperopdracht.png
 • Resetten per leerling

Wil je de resultaten van alle opdrachten van de gehele paragraaf voor één leerling resetten? Volg dan de volgende stappen:

 1. Ga met je muis op de leerlingnaam staan.
 2. Klik op Selecteer deze rij. De rij wordt nu gehighlight.

  mceclip4.png

 3. Klik in het versleepbare resetscherm op Resetten en vervolgens op Bevestigen om alle opdrachten te resetten.
 4. Klik op Selectie ongedaan maken om de rij te deselecteren en een andere selectie te maken.

 • Eén opdracht resetten voor alle leerlingen

Op dezelfde manier reset je de resultaten van alle leerlingen voor één opdracht van de betreffende paragraaf:

 1. Ga met je muis op het opdrachtnummer staan.
 2. Klik op het pijltje naar beneden. De rij wordt nu gehighlight.

  mceclip5.png

 3. Klik in het versleepbare resetscherm op Resetten en vervolgens op Bevestigen om deze opdracht voor alle leerlingen te resetten.
 4. Klik op Selectie ongedaan maken om de kolom te deselecteren en een andere selectie te maken.

 • Alle resultaten resetten

Daarnaast kun je de resultaten van alle leerlingen voor alle opdrachten van de paragraaf in één keer resetten:

 1. Klik op Selecteer alles. Alle namen en resultaten worden nu gehighlight.

  Resetalles.png

 2. Klik in het versleepbare resetscherm op Resetten en vervolgens op Bevestigen om deze opdrachten voor alle leerlingen te resetten.
 3. Klik op Selectie ongedaan maken om een andere selectie te maken.

Resultaten deselecteren

Heb je een bepaalde selectie gemaakt en wil je een aantal opdrachten daarvan niet resetten? Dan kun je de deze specifieke opdrachten deselecteren door op die resultatenbolletjes te klikken. Bijvoorbeeld per leerling:

mceclip6.png