De Versterk jezelf is een adaptieve trainer in de digitale leeromgeving MAX Online. Leerlingen kunnen met deze trainer specifieke onderwerpen trainen waar zij moeite mee hebben.

De trainer kijkt naar de individuele leerling, ziet waar de leerling moeite mee heeft of welke stof hij al goed beheerst en reageert daar automatisch op. Zo kan er een oefening, extra uitleg of verdiepende lesstof worden aangeboden. De leerling bepaalt zelf of hij direct met Versterk jezelf aan de slag gaat of op een later moment. 

Moeilijke onderwerpen trainen
De Versterk jezelf wordt ingezet bij de onderwerpen die leerlingen vaak als lastig ervaren. Dit weten we uit ervaring op scholen, learning analytics en feedback die we van docenten ontvangen. Per vak worden de moeilijke onderwerpen en de relaties daartussen in kaart gebracht.

Gemotiveerde leerlingen
Met de inzet van adaptiviteit ziet het systeem direct waar de leerling vastloopt en welk onderdeel hij nog extra moet oefenen. Voorbeeld: een leerling heeft moeite met het onderwerp segmentelasticiteit. Dan kan het zijn dat hij ook moeite heeft met het begrip prijselasticiteit. Daarom geven we tijdens het werken met een moeilijk onderwerp ook uitleg over verwante onderwerpen. Zo kan er direct worden bepaald of een leerling moeite heeft met het verwante onderwerp. Vindt hij het lastig, dan krijgt de leerling automatisch meer informatie of oefeningen over het onderwerp. Slimme learning analytics bepalen deze keuzemomenten. Hierbij wordt er o.a. rekening gehouden met het vraagtype, de tijd die besteed wordt aan een opdracht en de score. 

Door de inzet van de adaptieve trainers ontstaat er een intuïtieve leerroute die aansluit bij de kennis en kunde van de leerling. Zo kan hij op een vlotte manier door de lesstof. En dat motiveert! 

Direct inzicht in resultaten
Als docent hoef je natuurlijk niet te wachten totdat een leerling om hulp vraagt. Je hebt namelijk direct inzicht in de prestaties van je individuele leerlingen en de gehele klas. Via het resultatendashboard zie je in één oogopslag welke onderwerpen als moeilijk worden ervaren. Dit kun je dan weer klassikaal behandelen in de klas.

Klik in je klas op het tabblad 'Versterk Jezelf'. Via dit tabblad kom je bij het resultatenoverzicht van de Versterk Jezelf trainers:

mceclip0.png

 

Filteren en sorteren van onderwerpen

In dit overzicht kun je de resultaten van je leerlingen bekijken per periode. Door op de Periode (het kalendericoontje links boven) te klikken opent er een agenda en kun je zelf de start- en einddatum van je overzicht kiezen.

Daarnaast kun je de leerlingen sorteren op voor- en achternaam, status van de onderwerpen, het aantal gemaakte onderwerpen en de bestede tijd van leerlingen aan de onderwerpen.


Voortgang bekijken

Achter elke naam zie je de voortgang van de leerling in de vorm van gekleurde bolletjes:

In dit overzicht zie je de laatste resultaten van de leerling (Status onderwerpen), hoeveel trainers de leerling heeft gemaakt (#) en hoeveel tijd de leerling daar aan heeft besteed (Bestede tijd). Ook deze resultaten zijn altijd actueel.

Wanneer je op de naam van een leerling klikt, krijg je een kort overzicht te zien van de voortgang van die leerling voor recent aangeraden en zelf gekozen Versterk Jezelf trainers:

mceclip1.png

De Versterk jezelf wordt automatisch nagekeken door de online methode.
Deze trainer kan niet opnieuw gemaakt of gereset worden.