Met de Test jezelf controleren leerlingen zelf of ze de stof voor een toets beheersen, zonder dat dit gevolgen heeft in de vorm van een cijfer.  Het werkt adaptief: als een leerling moeite heeft met een bepaald onderwerp, krijgt hij daar automatisch extra vragen over.  De vragen passen zich dus aan, aan het niveau van de leerling. 

Iedere paragraaf heeft een eigen Test jezelf, leerlingen openen deze door op 'Start met oefenen' te klikken. 

Gegeven antwoorden worden automatisch nagekeken. Is een antwoord fout, dan krijgt de leerling hier een terugkoppeling op in de vorm van feedback. De leerling kan ook zijn eerder ingevulde antwoord inzien.  Aan het eind van de Test jezelf ziet de leerling of hij de leerdoelen van de betreffende paragraaf beheerst.

Beheerst de leerling nog niet alle leerdoelen voldoende? Dan kan hij de Test jezelf nog een keer maken. Nadat hij de test afgerond heeft verschijnt er naast 'Bekijk resultaten' een knop 'Opnieuw maken'.

Daarnaast kan de leerling ook verder oefenen. Wanneer hij minimaal één Test jezelf afgerond heeft wordt de Oefentoets beschikbaar.

Als docent kun je de resultaten van de laatst gemaakte Test jezelf van een leerling inzien via het resultatenoverzicht.

Vanuit de docentweergave kun je vragen van de Test jezelf alleen bekijken en niet zelf maken. Wil je de hem ook zelf maken en nakijken? Open dan de Test jezelf vanuit de Leerlingweergave.

Heeft u het antwoord gevonden?